Over Earthships

OWAZE staat voor een nieuwe manier van bouwen en wonen. Ze heeft ten doel op earthshipconcepten gebaseerde projecten te initiëren, te steunen en te stimuleren en om Earthships meer bekendheid te geven en te realiseren. De website wil hiermee een waardevolle bijdrage leveren aan zowel milieu als werkgelegenheid.

Een Earthship is een gebouw opgebouwd uit rest- en afvalmaterialen. Het voorziet de bewoners niet alleen van onderdak, maar door slimme en eenvoudige technieken ook van schoon water, electriciteit, voedsel en een stabiel binnenklimaat. De milieubelasting is tijdens de bouw en het bewonen zeer laag.

Owazer tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door onder andere:

  • het aanpassen van earthshipconcepten aan de Nederlandse situatie en regelgeving;
  • het opleiden van mensen in earthshipconcepten door het verzorgen van of bemiddelen bij stages, trainingen, workshops en studiereizen;
  • het coördineren van alle stappen die nodig zijn voor de realisatie en het beheer van op earthshipconcepten gebaseerde projecten, zoals acquisitie, locatie, ontwerp, financiering, het verkrijgen van vergunningen, bouw en exploitatie;
  • het opzetten en onderhouden van een databank met gegevens over earthshiptechnieken

Disclaimer: Owaze.nl is een informatieve website over eartships en is op geen enkele wijze verbonden met de eerdere, gelijknamige stichting Owaze, welke inmiddels niet meer bestaat.

1 thought on “Over Earthships”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *