Wat zijn earthships?

Earthships vormen een schoolvoorbeeld van milieubewust en duurzaam bouwen en wonen. Alle milieuaspecten komen in deze vernieuwende en tegelijkertijd simpele (low tech) bouwmethode aan bod. Door het hergebruik van afvalmaterialen bij de constructie en door schone energiewinning is de CO2-uitstoot en het schadelijk effect op het milieu minimaal. Earthships kunnen onafhankelijk functioneren van openbare nutsbedrijven en leidingnetten, waardoor flink bespaard wordt op energie.

Het ontwerp is gebaseerd op het optimaal benutten van thermische massa, waardoor de binnentemperatuur gestabiliseerd wordt en het gehele jaar door zonder bij te verwarmen rond de 17 graden schommelt. Dit wordt onder meer bereikt door de huizen gedeeltelijk in te graven, de dragende muren uit met aangestampte aarde gevulde autobanden te vervaardigen en aan de zuidkant een glazen serre aan te brengen.

Via zonne-, wind- of waterenergie voorziet het in de eigen energiebehoefte.

Regenwater wordt opgevangen via het dak en in een vergaarcontainer verzameld.

Er is een intern pomp- en filterstelsel dat in combinatie met plantenbakken in de serre zorg draagt dat afvalwater efficiënt wordt gezuiverd en hergebruikt.

Fecaliën worden doelmatig omgezet in bemesting.

Bij de bouw worden zoveel mogelijk gebruikte materialen toegepast.

Door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) is een Earthship doorgerekend met het milieu rekenprogramma GreenCalc. Met dat programma is te bepalen hoeveel beter een gebouw scoort dan een vergelijkbaar gebouw in 1990. Daarbij bleek een Earthship ruim 9 maal minder milieubelasting te veroorzaken. Dit is de hoogste score die ooit aan een bouwconcept is toegekend.

Earthships zijn te bezoeken in Kinghorn, Schotland en Brighton, Engeland. Meer informatie, foto’s en plattegronden vindt u op www.earthship.org

2 thoughts on “Wat zijn earthships?”

  1. Ik ben “besmet” geraakt met het virus eartships. Wij, mijn vrouw en ik, willen dit in de praktijk gaan brengen en een huis gaan bouwen. Op zoek naar geschikte informatie op internet kwamen we op uw site terecht. Concreet is de vraag; kunt u wat voor ons betekenen in de verwezenlijking van onze droom?

    Hoor uw reactie graag.

    Mvrgr Han

  2. ik woon in een 100%gerecycleerde woning en voor drinkwater reken ik momenteel op goodwill van de buren. ik lees dat er voor earthships slimme betaalbare methodes voor onafhankelijke drinkwatervoorziening zijn. graag had ik geweten hoe en wat. welk volume (nu heb ik 1kubiek aan ruimte voorzien) hiervoor nodig is en of dit systeem ook toepasbaar is voor oppervlaktewater. hopelijk kan dit zonder m’n electriciteitsrekening de hoogte in te jagen. ik heb nu slechts 1 pomp (70w)voor drinkwater nodig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *